11 Temmuz 2013 Perşembe

Reklam Çeşitleri

Artık bir çok çeşit reklam türleri oluşmaktadır. Bunlardan bir bazıları;


Reklam yapanlar açısından
a) Üretici reklamı
b) Aracı reklamı
c) Hizmet işletmesi

Hedef Pazar açısından
d) Tüketicilere yönelik reklam
e) Aracılara yönelik reklam

Maksat açısından
f) Birincil talep yaratma maksadı güden reklam
g) Seçici talep yaratma maksadı güden reklam

4- İşlenen konu açısından
a) Doğrudan davranış yaratan reklam
b) Dolaylı davranış yaratan reklam

Mesai açısından
a) Mal reklamı
b) Kurumsal reklam

Ödeme açısından
c) Bireysel reklam
d) Ortaklaşa reklam

Coğrafi alan açısından
e) Yerel reklam
f) Ulusal reklam